A Good Word…

“The Church, through the temple and Divine service, acts upon the entire man, educates him wholly; acts upon his sight, hearing, smelling, feeling, taste, imagination, mind, and will, by the splendour of the icons and of the whole temple, by the ringing of bells, by the singing of the choir, by the fragrance of the … Continue reading A Good Word…

A Good Word…

In Kiswahili and English. Msiwe na wasiwasi mkisema, “Tutakula nini?” au “Tutakunywa nini?” au “Tutavaa nini?”… Baba yenu wa mbingui anafahamu kwamba mnahitaji yote hayo. Lakini uta futeni kwanza Ufalme wa mbinguni na haki yake, na haya yote mtaongezewa. Kwa hiyo msihangaike kuhusu kesho, kwa sababu kesho itajihangaika yenyewe. Kila siku ina shida zake za … Continue reading A Good Word…